menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thanh Khê: Trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù
Đăng ngày 25-11-2022 14:34

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 và Quyết định số 11/QĐ-VKS ngày 04/11/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, ngày 23/11/2022, đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ thuộc Công an quận Thanh Khê.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Ái Linh - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn. Để đảm bảo tính khách quan và nâng cao hiệu quả của công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê đã mời đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia kiểm sát.

Sau khi nghe Lãnh đạo Nhà tạm giữ báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác giam, giữ, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ từ ngày 20/5/2022 đến ngày 20/11/2022, Đoàn tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và việc thực hiện các chế độ ăn, mặc, ở, thăm gặp, giáo dục người chấp hành án phạt tù; trực tiếp gặp hỏi những người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành tại Nhà tạm giữ.

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Thanh Khê

Nhìn chung, trong thời gian qua, Nhà tạm giữ Công an quận Thanh Khê đã đảm bảo các trình tự, thủ tục trong các giai đoạn tố tụng của hồ sơ tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra trường hợp quá hạn; đảm bảo việc phân loại quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; chế độ ăn mặc, ở, chăm sóc y tế,… được thực hiện theo quy định, đảm bảo quyền con người. Đến nay chưa có trường hợp thông cung, trốn khỏi cơ sở giam giữ, đánh nhau, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác làm mất an ninh, an toàn tại cơ sở giam giữ. 

 Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà tạm giữ. Đại diện lãnh đạo Nhà tạm giữ đã nghiêm túc tiếp thu kết quả kiểm sát của Đoàn và hứa sẽ chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm.

 Trên cơ sở kết quả kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê sẽ ban hành Kết luận, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lýtạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Thanh Khê./.

Hồng Nhung – VKSND quận Thanh Khê