menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phân bổ biên chế năm 2023
Đăng ngày 26-12-2022 09:47

Nhằm tổ chức thực hiện Quyết định Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022 – 2026 cho các các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, ngày 19 tháng 12 năm 2022, Ban cán sự đảngViện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng họp, phân bổ biên chế và hợp đồng lao động năm 2023 cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Viện phân bổ biên chế cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng được thực hiện công khai, minh bạch, trên cơ sở biên chế được Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao tăng thêm và khối lượng công việc của từng đơn vị thụ lý, giải quyết trong các năm gần đây.

Kết quả phân bổ biên chế và hợp đồng lao động năm 2023 như sau:

STT

Đơn vị

Số biên chế được giao

Số chỉ tiêu HĐLĐ được giao

01

Viện KSND thành phố

67

09

02

Viện KSND quận Hải Châu

20

4

03

Viện KSND quận Thanh Khê

21

4

04

Viện KSND quận Liên Chiểu

18

4

05

Viện KSND quận Sơn Trà

18

4

06

Viện KSND quận Ngũ Hành Sơn

14

4

07

Viện KSND quận Cẩm Lệ

16

4

08

Viện KSND huyện Hòa Vang

16

3

 

Tổng cộng

190

36

 

                                                                   Hoàng Vũ Thành – P15