menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Kiến nghị trong công tác thi hành án dân sự tại quận Ngũ Hành Sơn
Đăng ngày 25-12-2022 09:45

Qua công tác công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng phát hiện Chi cục THADS quận Ngũ Hành Sơn có một số vi phạm quy định tại các Điều 125 và Điều 38 Luật THADS.  

VKSNSD quận Ngũ Hành Sơn có văn bản kiến nghị số 02/KN-VKSNHS ngày 19/12/2022 đối với Chi cục THADS quận.Ngũ Hành Sơn để khắc phục vi phạm trong việc gửi đầy đủ các loại Quyết định thi hành án đến VKSND cùng cấp và tổ chức tiêu hủy sung công vật chứng tài sản theo quy định.

Hình ảnh: Kiểm sát viên kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

Ngay sau khi ban hành kiến nghị, ngày 22/12/2022, Chi cục THADS quân Ngũ Hành Sơn đã khắc phục và gửi các quyết định thi hành án theo quy định của pháp luật. Cụ thể, số lượng vật chứng tại các bản án đã đã tuyên tiêu hủy của Tòa án và tang vật thực tế tiến hành tiêu hủy đảm bảo đầy đủ và đúng chủng loại. Về cách thức tiêu hủy,  đối với các loại tang vật bằng nhựa không còn sử dụng tiêu hủy bằng cách đập cong, đập nát làm biến dạng hoàn toàn. Riêng đối với tang vật là ma túy tiêu hủy bằng cách hòa tan trong nước để mất công năng sử dụng và tiến hành xả thải đúng quy định.

                                                Minh Nguyệt – VKSND quận Ngũ Hành Sơn

 

Main is temporarily unavailable.