menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023
Đăng ngày 09-01-2023 09:15

Chiều ngày 05/01/2023, VKSND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Kiểm sát năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2022 và đề ra kế hoạch kiểm sát năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Linh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng tham mưu thuộc VKSND thành phố Đà Nẵng, cùng tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của VKSND quận Cẩm Lệ.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã trình chiếu video báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị. Theo đó, trong năm 2022, VKSND quận Cẩm Lệ luôn đề cao trách nhiệm của Viện trưởng cũng như tập thể lãnh đạo viện trong từng khâu công tác; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đôn đốc, theo dõi Kiểm sát viên (KSV) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao vai trò, bản lĩnh của KSV trong từng vụ án, tuân thủ chặt chẽ các quy định tố tụng nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật để ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm; kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn, quy chế, thông báo rút kinh nghiệm của VKS cấp trên đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiêp vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh, Viện trưởng khai mạc hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng, Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ, hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ, sự phối hợp trong công tác của các cơ quan tư pháp, cùng với sự nổ lực phấn đấu của tập thể đơn vị, trong năm qua VKSND quận Cẩm Lệ đã thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với những thành tích xuất sắc trong công tác kiểm sát năm 2022, tập thể VKSND quận Cẩm Lệ được Viện trưởng VKSND thành phố tặng Giấy khen và nhiều cá nhân được khen thưởng.

 Đồng chí Chu Thị Mai Phương, phó Viện trưởng VKSND quận Cẩm Lệ thông qua Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023

Năm công tác 2023, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND Tối cao và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 20/12/2022 của VKSND thành phố Đà Nẵng về công tác của Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, VKSND quận Cẩm Lệ thực hiện phương châm công tác: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, xác định tập trung thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ: Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của từng lãnh đạo đơn vị; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, công chức của đơn vị nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tiếp tục quán triệt, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng. Trong đó, chú trọng tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn hiện nay. Đơn vị cũng xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng – đồng chí Nguyễn Thị Thúy Linh, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Linh, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ biểu dương những thành tích của tập thể VKSND quận Cẩm Lệ đã đạt được trong năm 2022. Các đồng chí đề nghị, trong năm 2023, đơn vị phải phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong năm 2022, đẩy mạnh công tác xây dựng Ngành, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong mọi khâu công tác; phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành không chỉ Viện trưởng mà cả người đứng đầu trong các khâu công tác. Xác định cụ thể và gắn trách nhiệm của tập thể lãnh đạo trong thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, tăng cường hơn nữa trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu công tác, yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Chú trọng tự đào tạo để đáp ứng yêu cầu của Ngành về nhiệm vụ công tác kiểm sát trong giai đoạn hiện nay; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm có lỗi chủ quan của VKS. Các đồng chí lãnh đạo cũng nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp với CQĐT, TAND thực hiện việc ghi âm, ghi hình, phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án phục vụ tranh tụng tại phiên tòa hình sự…

Đại diện lãnh đạo và các đồng chí nhận các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh, Viện trưởng VKSND quận Cẩm Lệ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội nghị. Trong năm 2023, đơn vị quán triệt sự chỉ đạo của lãnh đạo VKSND thành phố Đà Nẵng, thực hiện tốt hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên, bám sát từng chỉ tiêu thi đua, những quy định của pháp luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tập thể VKSND quận Cẩm Lệ chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

                                                                                               Nguyễn Thị Hồng Thanh- VKSND quận Cẩm Lệ