menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
“Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức, người lao động nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng”
Đăng ngày 12-01-2023 09:43

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bung - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê được tổ chức ngày 06/01/2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023, VKSND quận Thanh Khê triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả” theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. Trong đó, đơn vị nhấn mạnh mục tiêu giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của Viện trưởng và tập thể lãnh đạo đơn vị; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, công chức VKSND nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội và của Ngành giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2023, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chọn đây là khâu công tác đột phá, góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng VKSND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, thành tích đạt được của VKSND quận Thanh Khê trong năm 2022. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị đơn vị tiếp tục đề ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của từng khâu công tác; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động trong đơn vị để phân công công việc hợp lý... Với lực lượng công chức đông, trẻ, đồng đều, đồng chí hy vọng trong năm 2023, VKSND quận Thanh Khê sẽ phát huy những thế mạnh, khắc phục những hạn chế, tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, phấn đấu trở thành đơn vị mạnh, đóng góp vào thành tích chung của VKSND thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Lê Văn Khương - Viện trưởng VKSND quận Thanh Khê phát biểu tiếp thu

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Khương - Viện trưởng VKSND quận Thanh Khê cảm ơn sự sự quan tâm sâu sát của VKSND thành phố đối với đơn vị trong thời gian qua. Đơn vị sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và các tham luận, phát biểu tại hội nghị. Trong năm 2023, toàn thể công chức, người lao động VKSND quận Thanh Khê đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

Trần Thuỳ Dương - VKS Thanh Khê