menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an quận Cẩm Lệ
Đăng ngày 06-03-2023 07:09

Ngày 28/02/2023, VKSND quận Cẩm Lệ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Cẩm Lệ, buổi kiểm sát có sự tham gia của đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-VKSCL ngày 15/02/2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng về trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an cùng cấp Quý I năm 2023; Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Văn Xử, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các kiểm sát viên; ông Nguyễn Văn Trung, Ủy viên Ban Thường trực, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tham gia buổi kiểm sát.

Trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ Công an quận Cẩm Lệ

Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận tập trung vào các nội dung như: tình hình chấp hành pháp luật của cơ sở giam giữ; về việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân; việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân; việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thời điểm kiểm sát từ ngày 16/11/2022 đến ngày 15/02/2023 (Quý I/2023).

Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát được đại diện lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an quận báo cáo bằng văn bản theo các nội dung đã yêu cầu. Sau khi đề nghị cung cấp một số nội dung còn thiếu trong báo cáo so với yêu cầu của Kế hoạch đã gửi trước đó, Đoàn đã tiến hành các hoạt động kiểm sát như: trực tiếp nghiên cứu các sổ sách (Sổ thụ lý người bị tạm giữ, tạm giam; sổ trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam; sổ thăm găp, nhận quà; sổ theo dõi vi phạm kỷ luật..); các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân. Tiến hành kiểm sát trong khu giam giữ: tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng thăm gặp, buồng kỷ luật và những nơi khác có liên quan; trực tiếp điểm danh, kiểm diện đối với tất cả các buồng giam giữ, đã gặp, hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ;...

Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ nhận thấy Nhà tạm giữ đã thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm việc phân loại và thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân. Các trường hợp tạm giữ, tạm giam bảo đảm đúng căn cứ, thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ tiếp nhận; thực hiện tốt các quy định trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, các chế độ khác theo luật định. Việc lập hồ sơ tiếp nhận, thực hiện các chế độ ăn uống, sinh hoạt và thực hiện tốt quy chế dân chủ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân tại cơ sở giam giữ nên trong kỳ không có trường hợp nào người chấp hành án, người bị tạm giữ, tạm giam bị kỷ luật.

         

                                                                                 Tề Hoàng Anh Tuấn- VKSND quận Cẩm Lệ