menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Ngũ Hành Sơn: Họp đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2023 Đăng ngày 29-05-2023 13:10
  • Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Phối hợp tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XII” năm 2023. Đăng ngày 28-05-2023 08:17
  • Công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự Liên Chiểu Đăng ngày 28-05-2023 03:44
  • Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng sơ kết 01 năm phát sóng bản tin video Tuần Đăng ngày 26-05-2023 16:01
  • VKSND quận Hải Châu tổ chức thành công Tọa đàm khoa học Đăng ngày 26-05-2023 09:52
  • Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu Đăng ngày 24-05-2023 10:05
  • Cẩm Lệ: Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các phường Đăng ngày 24-05-2023 10:03
  • VKSND quận Hải Châu họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2023 Đăng ngày 24-05-2023 09:58
  • Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu kiểm sát các phường về quản lí án treo Đăng ngày 24-05-2023 08:12
  • Ngũ Hành Sơn: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5 năm 2023 Đăng ngày 20-05-2023 08:17