menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Hải Châu - Thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực án dân sự Đăng ngày 05-05-2021 01:59
  • VKSND thành phố Đà Nẵng: tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn, an ninh mạng và chữ ký số năm 2021 Đăng ngày 28-04-2021 07:33
  • Thanh Khê - Tham gia trực tiếp kiếm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đăng ngày 27-04-2021 22:15
  • Liên Chiểu - Kiểm sát việc kê biên cưỡng chế nhà và đất Đăng ngày 27-04-2021 22:12
  • Liên Chiểu – Xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn Đăng ngày 24-04-2021 16:02
  • Sơn Trà - Phúc tra việc thực hiện kiến nghị tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đăng ngày 21-04-2021 05:52
  • Liên Chiểu - Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND các phường trên địa bàn quận Đăng ngày 19-04-2021 02:43
  • Hải Châu - Họp xét đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng Đăng ngày 18-04-2021 06:33
  • Thanh Khê - Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đăng ngày 18-04-2021 06:31
  • Liên Chiểu - Kiểm sát trực tiếp hoạt động Thi hành án dân sự tại Chi cục THADS quận Đăng ngày 15-04-2021 07:56