menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Liên Chiểu - Tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an quận Đăng ngày 01-03-2021 07:06
  • Hải Châu - Kiểm sát Nhà tạm giữ Công an quận quý I năm 2021 Đăng ngày 28-02-2021 02:27
  • Sơn Trà – Xét xử nhóm chuyên trộm cắp xe nhãn hiệu Yamah Sirius Đăng ngày 08-02-2021 07:12
  • Ngũ Hành Sơn - Nhìn lại kết quả công tác năm 2020 Đăng ngày 08-02-2021 07:07
  • Hải Châu - Kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên xe ô tô Đăng ngày 30-01-2021 03:50
  • Hải Châu - Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đăng ngày 27-01-2021 02:33
  • Liên Chiểu – Hội nghị triển khai công tác năm 2021 Đăng ngày 26-01-2021 05:29
  • Sơn Trà - Triển khai công tác năm 2021 Đăng ngày 22-01-2021 10:20
  • Liên Chiểu - VKSND thành phố tổ chức công bố và trao quyết định điều động cán bộ Đăng ngày 22-01-2021 10:03
  • Thanh Khê - Triển khai công tác kiểm sát năm 2021 Đăng ngày 22-01-2021 04:14