menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Liên Chiểu - Đánh bạc thua bắt giữ người trái pháp luật Đăng ngày 24-12-2020 02:59
  • Cẩm Lệ - Hai phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm Đăng ngày 21-12-2020 04:40
  • Liên Chiểu - Kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản Đăng ngày 16-12-2020 10:11
  • Liên Chiểu - Bị cáo lĩnh án vì trộm cắp quen tay Đăng ngày 16-12-2020 10:05
  • Cẩm Lệ - Kiểm sát tiêu hủy vật chứng là ma túy và những hung khí gây án Đăng ngày 14-12-2020 07:51
  • Cẩm Lệ - Xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước Đăng ngày 05-12-2020 16:02
  • VKSND thành phố Đà Nẵng: Kết quả xét, đề nghị thi đua, khen thưởng năm 2020 Đăng ngày 04-12-2020 01:55
  • Ngũ Hành Sơn - Kiểm sát kê biên cưỡng chế nhiều trường hợp nhằm đảm bảo thi hành án Đăng ngày 03-12-2020 08:23
  • Ngũ Hành Sơn - Xét xử bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích” có tính chất côn đồ Đăng ngày 03-12-2020 05:45
  • Cẩm Lệ - Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức phải gắn chức trách, nhiệm vụ được giao với kết quả thực hiện nhiệm vụ Đăng ngày 30-11-2020 09:51