menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Xây dựng đội ngũ kiểm sát viên vững chính trị, tinh thông pháp luật
Đăng ngày 09-01-2012 08:12
Theo chinhphu.vn, ngày 8-1, hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2012 do VKSND Tối cao tổ chức khai mạc tại Hà Nội.

 

     Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, yêu cầu ngành kiểm sát tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững vàng về chính trị, tinh thông về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, đồng thời rèn luyện đạo đức cho cán bộ kiểm sát, thực hiện có kết quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

     Bên cạnh đó, ngành kiểm sát cần khẩn trương tiến hành tổng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, tập trung vào tổng kết, đánh giá các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND. Từ kết quả tổng kết, ngành đề xuất cụ thể các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hiến pháp; xác định rõ hơn vị trí của VKSND trong bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới.

AT

Nguồn: http://phapluattp.vn