menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hải Châu - Tổ chức thành công đại hội chi bộ VKSND quận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đăng ngày 16-05-2020 06:28

Sáng ngày 14/5/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 119-KH/QU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hải Châu “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và “Hướng dẫn số 11-HD/QU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hải Châu “Về công tác nhân sự cấp uỷ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2020-2025)”; Với việc thực hiện công tác chuẩn bị đại hội nghiêm túc, chu đáo đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Quận ủy Hải Châu, ngày 14/5/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – UV BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu; đồng chí Lê Tiến – Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Viết Vinh - UV BTV Quận ủy Hải Châu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng thuộc Quận ủy Hải Châu, các đồng chí đại diện cấp ủy của các cơ quan hữu quan: Tòa án nhân dân quận, Chi cục THADS quận Hải Châu, Công an quận Hải Châu, Đảng bộ phường Phước Ninh cùng toàn thể 19 đảng viên trong Chi bộ.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trên tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao trách nhiệm của người đảng viên, đoàn kết thống nhất, thẳng thắn đóng góp ý kiến, Đại hội Chi bộ đã thông qua các Báo cáo Chính trị trình Đại hội Chi bộ lần thứ VII, Báo cáo kiểm điểm kiểm của Cấp ủy Chi bộ khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2020); Báo cáo tổng hợp góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã có những ý kiến đóng góp thiết thực, đi sâu vào mục tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới thông qua các giải pháp cụ thể đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành và của địa phương giao phó.

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Tiến – Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng đã đánh giá cao về các nội dung trong báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội và đề nghị Cấp ủy mới cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành giao và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 06/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề ra đối với quận Hải Châu. Tiếp tục gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06.11.2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cương kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”. Với niềm tin tưởng sâu sắc, với trách nhiệm và quyết tâm, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND thành phố tin tưởng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn.

Đ/c Lê Tiến – Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo

Tại Đại hội, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – UV BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu đã đánh giá cao về sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ; những thành tích mà Chi Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa VI, đặc biệt nhấn mạnh và đánh giá cao về công tác lãnh đạo chỉ đạo của Chi ủy - Chi bộ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ VKSND quận Hải Châu cần đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng đạo đức trong Đảng, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc trong sinh hoạt Chi bộ. Thường xuyên đánh giá đảng viên hàng tháng để kịp thời phát hiện những đảng viên có biểu hiện vi phạm cũng như động viện khích lệ đảng viên bằng các hình thức khen thưởng thi đua ngắn hạn. Bên cạnh đó, Quận ủy Hải Châu cũng hi vọng trong thời gian Chi bộ VKSND quận Hải Châu tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ Quận ủy trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận Hải Châu nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung.

Đ/c Lương Nguyễn Minh Triết – UV BTV Thành Ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Phước Toán đã gửi lời cảm ơn chân thành và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đại biểu tại Đại hội để bổ sung vào Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu lần thứ VII đã bầu ra được cấp ủy và Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Phước Toán - Bí thư Chi bộ; đồng chí Bùi Thị Hải - Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Viết Sĩ - Chi ủy viên. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm là các đồng chí Nguyễn Phước Toán, Bùi Thị Hải và 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí Lê Viết Sĩ.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Có thể nói, thành công của Đại hội là kết quả thể hiện rõ trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Chi bộ và các cán bộ, công chức trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội. Bên cạnh đó với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu, các ban xây dựng Đảng thuộc Quận ủy, sự quan tâm của Ban cán sự Đảng VKSND TP. Đà Nẵng, đặc biệt là sự đóng góp bằng trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của các đảng viên trong toàn Chi bộ đã góp phần tạo nên sự thành công của đại hội, qua đó cũng đã bầu chọn được Cấp ủy nhiệm kỳ mới và các đồng chí đại biểu đi tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI.

Tập thể đơn vị Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu

Quỳnh Trang - VKSND quận Hải Châu