menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thực hiện các hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự
Đăng ngày 03-02-2021 09:38

Sáng ngày 29/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, bàn giao tài sản sung công tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng đối với 09 quyết định thi hành án về các vật chứng tiêu hủy chủ yếu là ma túy trong các vụ án hình sự.

Để việc tiêu hủy đúng theo quy định,ma túy sẽ tiến hành hòa tan vào nước để mất công năng sử dụng và xả thải theo quy định, đối với các vật chứng khác sẽ tiến hành đốt cháy, sim điện thoại, biển số giả tiến hành đập dập, bẻ cong mất công năng sử dụng. Việc tiêu hủy đúng thành phần, thời gian, thủ tục theo quy định tại điều 125 Luật Thi hành án dân sự.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động kiểm sát việc ban hành các quyết định thu phí thi hành án của Chi cục THADS cùng cấp, VKSND quận Ngũ Hành Sơn nhận thấy có vi phạm tại quyết định thu phí thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS ngày 09/10/2019 với mức thu phí 3% đối với số tiền 120.000.000 đồng đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Cụ thể: quá trình thi hành án, Chi cục THADS mới chỉ áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, cụ thể ban hành quyết định tạm dừng việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sỡ hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với đất và tài sản gắn liền với đất nhưng chưa ban hành quyết định kê biên cưỡng chế thi hành án và tổ chức cưỡng chế thi hành án; đồng thời, người phải thi hành án đã thanh toán nhiều đợt cho ngân hàng, trong đó đợt cuối tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thanh toán toàn bộ nghĩa vụ nợ còn lại bao gồm gốc và các khoản lãi 120.000.000 đồng. Ngân hàng có văn bản thông báo đến Chi cục THADS quận Ngũ Hành Sơn về việc người phải thi hành án đã thi hành xong nghĩa vụ trả nợ còn lại.

Căn cứ theo quy định Khoản 4 Điều 4 Thông tư 216 của Bộ tài chính quy định mức thu phí THADS, theo đó đây không phải là trường hợp không chịu phí thi hành án, Cơ quan THADS đã ra quyết định thi hành án nhưng chưa ra quyết định cưỡng chế thi hành án nhưng đương sự tự giao, nhận tiền, tài sản cho nhau thì người được thi hành án phải nộp 1/3 mức phí thi hành án quy định Khoản 1 Điều 4 thông tư này tính trên số tiền thực nhận. (Khoản 1 Điều 4 quy định mức phí thi hành án 3 %)   

Việc ban hành quyết định thu phí với mức thu 3 % của Chi cục THADS cùng cấp vượt mức quy định 2 %, ngoài ra việc chậm gửi các quyết định thi hành án đến VKSND cùng cấp để kiểm sát cũng gây khó khăn trong việc phát hiện vi phạm và khắc phục hậu quả. Ngày 21/01/2021, VKSND quận Ngũ Hành Sơn ban hành kiến nghị 02/KN-VKSNHS kiến nghị khắc phục vi phạm này.

                                                  Dương Hồ Vũ - Viện KSND Q. Ngũ Hành Sơn