menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020
Đăng ngày 03-02-2021 09:43

Sáng ngày 28/01/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Tại Hội nghị,  Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Ngũ Hành Sơn được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Trong năm 2020, lãnh đạo VKSND quận Ngũ Hành Sơn đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương; Đơn vị đã đề ra những biện pháp thiết thực nhằm phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được đạt hiệu quả cao, tạo không khí đồng thuận, đoàn kết. Đồng thời, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Kế hoạch và Chương trình công tác năm 2020; chủ động xây dựng, thực hiện tốt Kế hoạch công tác của đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của ngành gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương; hưởng ứng phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động.

Làm tốt vai trò của VKSND trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn quận. Ban hành 03 kháng nghị và 25 kiến nghị trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 05 kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục vi phạm. Các kiến nghị đều được các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện cho thấy hiệu lực và hiệu quả trên từng khâu kiểm sát.

Thực hiện tốt các khâu công tác đột phá như: Quản lý kịp thời, đầy đủ; kiểm sát chặt chẽ giải quyết đúng quy định của pháp luật đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Và nâng cao chất lượng Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa giải quyết các vụ án dân sự.

Ông Nguyễn Hồng Giang - Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn nhận giấy khen tại Hội nghị

Công chức, người lao động đơn vị đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác kiểm sát đã đề ra trong năm 2020. Do đó, việc thực hiện các chỉ tiêu công tác trong năm 2020 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra và đơn vị không có công chức, người lao động nào vi phạm bị xử lý kỷ luật. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị, tác động thúc đẩy việc hoàn thành các tiêu chí thi đua của ngành và phục vụ tốt cho công tác chính trị địa phương.

Ngô Thị Trường Giang – VKSND quận Ngũ Hành Sơn