menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, khóa học 32 tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 28-04-2022 09:38

Vào ngày 25/4/2022, tại Trung Đoàn bộ binh 971 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, khóa học 32 năm 2022.

Dự Lễ khai giảng, có Thượng tá Nguyễn Tấn Ý – Phó Chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng; ngoài ra có các đại diện là lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung Đoàn bộ binh 971 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng các thầy cô giáo và toàn thể các học viên của Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, khóa học 32.

Hình ảnh: Học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, khóa học 32 tại Lễ Bế giảng

Trong thời gian từ ngày 12/4/2022 đến ngày 25/4/2022 tại Trung Đoàn bộ binh 971 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, các Học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề theo Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 của khóa học 32 năm 2022 do Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Đà Nẵng xây dựng và đã đạt được kết quả cao trong học tập, nghiêm túc thực hiện quy chế, quy định của Lớp trong suốt khóa học.

Hình ảnh: Thượng tá Nguyễn Bình Nam – Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng báo cáo chuyên đề trong Khóa học

Đại tá Nguyễn Hữu Bưu – Phó Tham tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã báo cáo đánh giá kết quả của Khóa học và nêu việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 cùng hướng dẫn thi hành tại Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 và Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, thực hiện các nội dung của Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 của Khóa 32 năm 2022 được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 02/8/2021; đồng thời công bố Quyết định của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về công nhận kết quả học tập và Chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 của Khóa 32

Hình ảnh: Đại tá Ông Nguyễn Hữu Bưu – Phó Tham tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã báo cáo đánh giá kết quả của Khóa học

Phát biểu tại Lê bế giảng Thượng tá Nguyễn Tấn Ý – Phó Chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các học viên đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 của Khóa 32 phải tiếp tục nghiên cứu trao dồi thêm kiến thức quốc phòng và an ninh và nghiên cứu thực tế, từ đó có thể vận dụng sáng tạo kiến thức vào công tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hình ảnh: Thượng tá Nguyễn Tấn Ý – Phó Chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại Lễ bế giảng

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, khóa học 32 có thời gian học tập và nghiên cứu từ ngày 12/4/2022 đến ngày 25/4/2022 theo Chương trình Chương trình do Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Đà Nẵng xây dựng và trải qua quá trình kiểm tra đánh giá kết quả theo Kế hoạch của Ban tổ chức Khóa học sẽ tập trung trang bị, hệ thống hóa các kiến thức về quốc phòng và an ninh; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, năng lực lãnh đạo quản lý và nâng cao trình độ cùng kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ công tác cho các học viên mà thực tiễn đặt ra./.