menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên Chiểu với công tác ứng phó với Bão số 4 - Noru
Đăng ngày 29-09-2022 09:08

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng tại Thông báo số 1856/VKS-VP ngày 27/9/2022, nhằm kịp thời ứng phó với cơn Bão số 4 - Naru, VKSND quận Liên Chiểu triển khai ngay các biện pháp phòng chống bão.

Với nhận định của cơ quan khí tượng thuỷ văn Quốc gia, bão số 4 là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua ảnh hưởng trực tiếp thành phố Đà Nẵng, VKSND quận đã chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão, thực hiện việc chằng chống, cắt tỉa cây xanh, đặc biệt là các cây đã lâu năm, đồng thời gia cố các cửa sổ tại trụ sở và nhà để xe của đơn vị.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị cũng đã chủ động ban hành Quyết định thành lập Tổ ứng phó với cơn bão số 4, qua đó, các thành viên được phân công bên cạnh trách nhiệm trực phòng chống bão tại trụ sở, mà còn thực hiện các tình huống nghiệp vụ phát sinh, xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau bão.           

 Lê Đường - VKSND quận Liên Chiểu