menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thành ủy Đà Nẵng: Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”
Đăng ngày 26-10-2022 04:16

Sáng ngày 26/10/2022, Ban Tuyên giáo- Trường chính trị tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay’. Đến dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy; đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Đình Thuận- Hiệu trưởng Trường Chính trị. Tham dự Hội thảo còn có: đồng chí Hồ Văn Bắc, Phó  Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Văn Tiếng- Chủ tịch Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Ngành thành phố, Ban Tuyên giáo Quận, Huyện và các Ban chỉ đạo 35 thuộc Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu định hướng hội thảo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị hội thảo tập trung thảo luận vào 06 nội dung sau:

Một là, Thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Tập trung làm rõ những vướng mắc, bất cập, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

Hai là, Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục góp phần bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, Tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, trang bị kỹ năng nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Bốn là, Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

Năm là, Nâng cao chất lượng làm công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Sáu là, công tác phối hợp của các đơn vị, cơ quan chuyên môn trong việc nắm bắt, định hướng dư luận trong việc xử lý các điểm nóng, các vụ việc gây bức xúc nhằm ổn định nhận thức tư tương trong nhân dân góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

Hội thảo đã nghe các tham luận của Tiến sỹ Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy về “Tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”; tham luận của Thạc sỹ Phan Thị Mỹ Dung, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, trường Chính trị; tham luận của đồng chí Nguyễn Đức Nam, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng về “ Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo Đà Nẵng hiện nay- những vấn đề đặt ra.”; tham luận của đồng chí Mai Thị Thu, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy về “ Tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên các trang, các nhóm mạng xã hội nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; tham luận của Thạc sỹ Hồ Thị Mỹ Tình, Giảng viên trường Chính trị về “ Phát triển năng lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ giảng vien lý luận chính trị ở trường Chính trị thành phố Đà Nẵng”; tham luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Ủy viên BCH TW Đảng, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn về “ Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn thành phố trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay”, tham luận của đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy, UVBT, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu về “ Công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn quận- Thực tiễn và những vấn đề đặt ra.”…

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ướng đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thành phố đề nghị Ban Tuyên Giáo chủ trì, phối hợp với các Ban Ngành, Ban chỉ đạo 35 chủ động, linh hoạt trong các giải pháp thực hiện góp phần nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết  số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị../.

Văn Hưng