menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC VÀ TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM Ở QUẬN SƠN TRÀ
Đăng ngày 24-02-2012 16:57
Ngày 15.02.2012, được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng và Thường trực Quận ủy Sơn Trà, Viện Kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà đã tổ chức Hội nghị tổng kết về việc phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác và tin báo tội phạm trên địa bàn quận Sơn Trà trong năm 2011 (Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm.

 

     Tới dự có các đồng chí Trần Thanh Vân, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí Ngô Quang Phúc, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Sơn Trà; đồng chí Nguyễn Thái Phiên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cùng với đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ và ban ngành của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, Quận ủy, UBND quận, lãnh đạo các cơ quan Liên ngành trên địa bàn quận Sơn Trà. Qua công tác phối hợp, Liên ngành đã tiếp nhận và xử lý tổng số 158 tin báo, tố giác tội phạm, khởi tố 113 vụ/251 bị can; đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính với tổng số 367 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 3.284.463.015 đồng.                                  

    Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, mặt tồn tại trong năm 2011 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của công tác phối hợp trong năm 2012. Hội nghị đã lắng nghe   ý  kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng và ý kiến kết luận Hội nghị của đồng chí Bí thư Quận ủy. Theo đó, Liên ngành cần tiếp tục phối hợp đồng bộ trong việc xử lý vi phạm hành chính ở một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến tội phạm để cơ quan thường trực của Quy chế tham mưu đầy đủ và toàn diện cho Quận ủy theo dõi, nắm bắt kịp thời việc chấp hành pháp luật trên địa bàn quận; Nghiên cứu mời thêm một số ngành như: Chi cục THADS, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy ... tham gia Quy chế;

     Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong dịp này, UBND quận Sơn Trà đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 07 cá năm đã có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm năm 2011.

                                                                        Bài 

                                                                             Văn Anh

                                                               (Viện KSND quận Sơn Trà)