menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội nghị cán bộ công chức VKSND H. Hòa Vang
Đăng ngày 06-03-2012 15:26
Chiều ngày 2/3/2012, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan VKSND huyện Hòa Vang phối hợp với lãnh đạo đơn vị đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2012. Đ/c Ngô Thọ Nam – Bí thư Chi bộ - Viện trưởng VKSND huyện Hòa Vang và Đ/c Phạm Văn Sơn – Phó Viện trưởng VKSND huyện Hòa Vang - Chủ tịch công đoàn VKSND huyện Hòa Vang đã chủ trì hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác năm 2011 của cơ quan, triển khai chương trình kế hoạch công tác năm 2012; tình hình thực hiện quy chế dân chủ năm 2011; báo cáo về hoạt động tài chính; hoạt động của thanh tra nhân dân năm 2011 và phương hướng năm 2012.

 

 

      Đồng chí Ngô Thọ Nam – Viện trưởng VKSND huyện Hòa Vang báo cáo kết quả công tác năm 2011

 Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác năm 2011 và triển khai chương trình kế hoạch công tác năm 2012 của đồng chí Viện trưởng, đồng chí Phạm Văn Sơn – Chủ tịch công đoàn VKSND huyện Hòa Vang đã phát biểu đánh giá quá trình hoạt động và kết quả đạt được trong  năm qua. Theo đó, Công đoàn cơ quan cũng tổ chức nhiều hoạt động mới, hiệu quả đảm bảo chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức cơ quan; thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

 Tính đến nay, cơ quan VKSND huyện Hòa Vang có tổng số cán bộ là 16 người (nữ chiếm 4 người, trình độ học vấn từ đại học trở lên là 15 người, cao cấp chính trị là 1 người),do đa phần là các cán bộ trẻ ở xa  nên công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong việc tạo điều kiện, sắp xếp cho các cán bộ được sinh hoạt tại nhà công vụ của đơn vị (hiện nay có 9/16 cán bộ đang ở và sinh hoạt tại nhà công vụ cơ quan), bên cạnh đó công đoàn cũng đã xây dựng được bếp ăn tập thể cho toàn thể cán bộ công chức trong buổi trưa.

  Trong năm 2011, Chi bộ cơ quan VKSND huyện Hòa Vang đã quan tâm chỉ đạo BCH Công đoàn triển khai, tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ. Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, động viên cán bộ công chức thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, cán bộ công chức luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy quyền làm chủ của mình trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong quan hệ giao tiếp. 

 

 

          

 

                                       Tập thể Cán bộ công chức VKSND huyện Hòa Vang

        Với sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể cán bộ, cơ quan VKSND huyện Hòa Vang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của năm và đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, Chi bộ cơ quan đạt danh hệu trong sạch vững mạnh, công đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.

            Trong năm 2012, hoạt động của cán bộ công chức VKSND huyện Hòa Vang sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy vai trò lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ, hoạt động Công đoàn và Đoàn cơ sở trong việc tổ chức các hoạt động. Phát huy sáng tạo, chủ động, tìm tòi những phương pháp mới, giải pháp hiệu quả trong việc chỉ đạo và thực hiện các chương trình kế hoạch công tác; áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, phát huy quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Phấn đấu năm 2012 hoàn thành tốt các các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra trong kế hoạch công tác năm 2012 và đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

 Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân năm 2012 gồm 3 đồng chí, đồng chí Trần Minh Quang – Kiểm sát viên VKSND huyện Hòa Vang làm trưởng ban.

 Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thọ Nam đã xác định những nhiệm vụ, kế hoạch cùng các chỉ tiêu đã đăng ký trong năm 2012 là hết sức khó khăn và nặng nề, muốn đạt được kết quả tốt, Viện trưởng đề nghị bản thân mỗi cán bộ công chức phải nổ lực nhiều hơn nữa trong công việc cũng như ý thức tự giác trong việc nghiên cứu, trao dồi thêm kiến thức để tìm ra các phương pháp cũng như cách làm việc hiệu quả; tăng cường đoàn kết trong nội bộ; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể đặc biệt là tổ chức Đoàn thanh niên, công đoàn nhằm tổ chức tốt các hoạt động, phong trào nâng cao đời sống tinh thần cho tập thể Cán bộ công chức trong đơn vị.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tốt của cấp ủy, VKSND thành phố; tập thể Lãnh đạo Viện, Viện trưởng tin tưởng rằng năm 2012 VKSND huyện Hòa Vang sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

                                                                                         Bài và ảnh: Thái Bình

                                                                                         VKSND huyện Hòa Vang