menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống thông cung
Đăng ngày 22-09-2020 07:09

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, đảm bảo việc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất, hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm xảy ra trong tạm giữ, tạm giam. Đồng thời phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống, tội phạm. Vừa qua, Phòng 8 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và VKSND các quận huyện tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp trong công tác nắm, xử lý thông tin đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam về công tác phòng chống thông cung tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ.

Theo đó các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm trao đổi kịp thời các thông tin có liên quan cho Phòng 8 về người bị tạm giữ, người bị tạm giam có dấu hiệu thông cung thông qua thông tin, báo cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; qua khiếu nại, tố cáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án, người chấp hành biện pháp tư pháp và của công dân; các phương tiện thông tin đại chúng và qua các nguồn thông tin khác để Phòng 8 tiến hành xác minh, làm rõ và có yêu cầu cơ sở giam giữ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong việc bố trí giam giữ. Các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử, VKSND các quận, huyện khi có yêu cầu bố trí giam giữ để đảm bảo yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam có diễn biến tư tưởng và các thông tin có liên quan khác thì thông báo ngay cho Phòng 8 biết để phối hợp với cơ sở giam giữ giải quyết; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử mà phát hiện cơ sở giam giữ, Cơ quan điều tra công an có vi phạm nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tội phạm trong việc bức cung, nhục hình và thông cung thì thông báo ngay cho Phòng 8 để có trách nhiệm thu thập các chứng cứ, tài liệu, đồ vật có liên quan, báo cáo Lãnh đạo viện xem xét, chuyển thông tin tội phạm và yêu cầu Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật, đồng thời có kiến nghị, yêu cầu cơ quan quản lý cấp trên áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

Kế hoạch phối hợp này trước hết phải tuân thủ các quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng đến chuyên môn của mỗi đơn vị và phải dựa trên tinh thần phát huy tính chủ động của mỗi đơn vị, đảm bảo nguyên tắc, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của ngành và tuân theo sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng.

                                         Phạm Văn Dũng – Phòng 8