menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng 8 - Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự năm 2020
Đăng ngày 22-09-2020 06:48

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) đã tiến hành Kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố (PC10) trong hai ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2020.

Sau  khi  nghe Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Đà Nẵng báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, thời điểm từ ngày 15/9/2019 đến ngày 15/9/2020, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Đà Nẵng; thông qua trao đổi, tiếp thu ý kiến, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận thấy Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố đã có các văn bản, Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn Trại tạm giam và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an các quận, huyện để tổ chức thực hiện công tác thi hành án hình sự, thi hành án phạt tù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Qua công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng năm tại tại 07 Cơ quan Thi hành án hình sự Công an các quận, huyện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại như: Một số hồ sơ thi hành án treo không thực hiện việc yêu cầu người chấp hành án tự kiểm điểm định kỳ theo quy định; việc báo cáo nhận xét của cán bộ được phân công trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục chưa thực hiện mỗi tháng 01 lần theo quy định; việc triệu tập đối tượng chấp hành án đến UBND cấp xã để cam kết việc chấp hành án và ra quyết định phân công cán bộ trực tiếp quản lý giám sát, giáo dục còn chậm trễ, chưa đúng thời gian quy định; Một số đơn vị chưa thực hiện việc xét đề nghị Tòa án rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho số đối tượng đã có đủ điều kiện; Một số hồ sơ chưa có quyết định phân công cán bộ theo dõi thi hành án hình sự tại cộng đồng; Việc kiểm tra hướng dẫn UBND, Công an xã, phường trong việc giám sát giáo dục người chấp hành hình phạt khác chưa được thường xuyên; Việc triển khi thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án hình sự tại cộng đồng và quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án chưa được thực hiện kịp thời theo quy định tại Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an.

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đã đạt được,  Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục thực hiện như: Gấp rút tiến hành lập kế hoạch, đề xuất, tổ chức truy bắt những bị án trốn thi hành án; triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng khi dịch bệnh được kìm chế trên địa bàn; Xây dựng kế hoạch để báo cáo các cấp có thẩm quyền để phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, tuyến tỉnh để bố trí một số buồng riêng trong cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho phạm nhân theo quy định tại điều 55 Luật Thi hành án hình sự.

Những nội dung trên đã được Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nghiêm túc tiếp thu và sẽ tiến hành tổ chức triển khai thực hiện ngay trong những tháng cuối năm 2020, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đối với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận, huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường để công tác thi hành án hình sự đạt kết quả tốt trong thời gian tới./.

Phạm Văn Dũng – Phòng 8