menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng 8 – Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản
Đăng ngày 22-09-2020 06:51

Căn cứ các Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 15/9/2020, Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của các Bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm: Chấp hành viên Cục Thi hành án là Chủ tịch Hội đồng; Đại diện Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng là thành viên. Có sự tham gia của Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiêu hủy vật chứng.

Vật chứng được đưa ra tiêu huỷ gồm: Toàn bộ số chất ma túy còn lại hoàn trả sau giám định và toàn bộ vỏ bao gói; 70 bao ni lông; 01 cân tiểu ly, một số sim điện thoại; 01 con dao; 01 cái xẻng; 01 cái búa.

 Sau khi tiến hành kiểm tra vật chứng, mở niêm phong, đối chiếu, so sánh với biên bản giao nhận vật chứng, bản án, quyết định của Tòa án, Hội đồng tiêu hủy đã thống nhất hình thức tiêu hủy như: Đối với các loại tang vật bằng kim loại, sắt không còn sử dụng tiêu hủy bằng cách đập cong, đập nát làm biến dạng hoàn toàn; đối với vật chứng là ma túy thì tiêu hủy bằng cách hòa ma túy vào xô nước và dội nước xuống bồn vệ sinh.

Trước sự chứng kiến của đại diện VKSND thành phố Đà Nẵng, các thành viên Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiêu hủy toàn bộ số vật chứng đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật, quá trình tiêu hủy đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường./.

                                Ngọc Vi – Phòng 8