menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận Cờ trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Nẵng (Giai đoạn 2015-2020)
Đăng ngày 01-10-2020 04:13

Sáng ngày 28.9.2020, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V để Tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2015 - 2020), đồng thời đề ra phương hướng, các nhiệm vụ trong giai đoạn sắp đến (từ 2020 - 2025).

Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng nhận Cờ thi đua trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng.

Đến dự Đại hội có Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; ông Trương Quang Nghĩa – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Huỳnh Đức Thơ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2015-2020), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có những bước đột phá, đổi mới trong chỉ đạo điều hành, từ đó động viên, khích lệ cho các Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện cùng nhau hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành kiểm sát đề ra. Với tinh thần “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng là đơn vị duy nhất trong Khối thi đua các cơ quan Trung ương (gồm 8 đơn vị: Bệnh viện C Đà Nẵng; Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng; Cục Thi hành án Dân sự thành phố Đà Nẵng; Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng; Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ tại Đà Nẵng; Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội - đơn vị Đà Nẵng và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng) thay mặt cho các thành viên trong Khối nhận Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm liền, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng; đây là niềm tự hào của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng và cho Ngành Kiểm sát nói chung.

Trong giai đoạn tới (từ 2020 – 2025), Viện kiểm sát nhân dân dân thành phố Đà Nẵng sẽ cố gắng, phấn đấu và phát huy hơn nữa nhằm góp phần vào xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng.

Trần Nhã Minh Hoàng –VKSND thành phố Đà Nẵng