menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng 8: Kiểm sát việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà
Đăng ngày 18-11-2020 12:10

Thực hiện Quyết định về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà số 02/QĐ-CTHADS ngày 26/10/2020 và Kế hoạch về việc cưỡng chế thi hành án số 1756/KH-THADS ngày 27/10/2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

Ngày 17/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trực tiếp tham gia việc cưỡng chế thi hành án buộc bà S và các đồng thừa kế của cụ M giao toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 344 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho người được thi hành án là bà D và các thừa kế của cụ B.

Đồng chí Nguyễn Văn Giáp kiểm sát việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà

Trước đó, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần động viên, thuyết phục người phải thi hành án giao căn nhà trên theo bản án đã tuyên cho người được thi hành án nhưng người phải thi hành án vẫn không tự nguyện thi hành án.

Việc cưỡng chế giao nhà đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, không có sai sót, vi phạm đáng tiếc xảy ra. Trong quá trình cưỡng chế, lực lượng cưỡng chế không gặp cản trở nào lớn, gây khó khăn, làm chậm tiến độ cưỡng chế. Kết quả cưỡng chế nằm trong kế hoạch dự định, người phải thi hành án chấp nhận trả nhà cho người được thi hành án và chuyển toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà ra ngoài rồi chuyển ra nơi ở mới.

Nguyễn Văn Giáp – Phòng 8