menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng với công tác kiểm sát việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù.
Đăng ngày 20-11-2020 09:02

Thực hiện Kế hoạch số 3803/KH-UBND ngày 23/5/2018 của Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang, cơ nhỡ”  giai đoạn  2018 -2021.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng với chức năng và nhiệm vụ của mình  đã tiến hành kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại giam trong Trại tạm giam nhằm nâng cao ý thức của từng phạm nhân trong việc chấp hành pháp luật, phấn đấu học tập, lao động cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người công dân lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội.

Đơn vị đã kiểm sát việc đánh giá xếp loại thi đua định kỳ, lập hồ sơ xét đề nghị đặc xá, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đúng quy định của pháp luật. Cơ sở giam giữ đã có các  biện pháp cụ thể, phù hợp, để tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong thời gian chấp hành án, nhằm đảm bảo hiệu quả và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Nội dung cơ bản của các buổi học là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục một số nội dung có liên quan đến công tác giáo dục phạm nhân đang chấp hành án phạt tù nhằm giúp họ hiểu biết về chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người phạm tội để họ an tâm, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là chính sách khoan hồng, nhân đạo nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội. Định kỳ hàng tháng, quý, đơn vị thực hiện tốt việc thông báo về gia đình phạm nhân về thái độ, kết quả học tập, lao động, cải tạo và thực hiện 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, để gia đình phạm nhân cộng đồng trách nhiệm cùng với Trại trong việc giáo dục, động viên con em họ an tâm tư tưởng, phấn đấu học tập, cải tạo tiến bộ.

 Kiểm sát chặt chẽ hồ sơ đối với người  bị tạm giữ, tạm giam, khi Trại tiếp nhận vào giam giữ, cán bộ quản giáo Trại tiến hành việc phổ biến, giáo dục nội quy Trại tạm giam, để họ biết và tự giác chấp hành, đồng thời tại các phòng giam giữ Trại đều có treo bảng nội quy Trại tạm giam để cho họ tự giác học tập nhằm chấp hành tốt nội quy Trại và khi họ được giải quyết ra thăm gặp mặt gia đình thì cán bộ quản giáo kiểm tra việc học tập, chấp hành nội quy của Trại.

Qua công tác kiểm sát nhận thấy Trại tạm giam đã thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BGD-ĐT ngày 06/02/2012 “Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật công dân, phổ biến thông tin thời sự chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt giải trí cho phạm nhân”; Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 25/9/2013 của Bộ Công an “Quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù”. Trại đã có kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân được thực hiện lồng ghép với chương trình giáo dục công dân, giáo dục pháp luật.

VKSND thành phố đã kiểm sát chặt chẽ các buổi  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại QLPN tham gia học tập. Bộ phận y tế Trại phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng TP Đà Nẵng tiến hành tổ chức tuyên truyền cho phạm nhân đang thi hành án tại Trại với chủ đề “Phòng chống HIV”. Ngoài ra còn giáo dục đạo đức, hướng dẫn một số kỹ năng sống phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi thanh thiếu niên để từ đó tạo điều kiện giúp đỡ họ phấn đấu học tập, lao động, cải tạo, sửa chữa lỗi lầm, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Trong các ngày Lễ, Tết, Trại tổ chức cho phạm nhân tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao nhằm giúp phạm nhân cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt hình phạt tù sớm trở về hòa nhập cộng đồng.

Phạm Văn Dũng - Phòng 8