menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Công bố Quyết định thanh tra theo kế hoạch tại VKSND huyện Hòa Vang
Đăng ngày 09-03-2021 08:13

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 của VKSND thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 09/3/2021, Đoàn Thanh tra của VKSND thành phố Đà Nẵng tiến hành công bố Quyết định thanh tra theo kế hoạch số: 218/QĐ-VKS-TTr-KT ngày 18/02/2021 của Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng về việc thanh tra chấp hành pháp luật, quy chế nghiệp vụ, quy định của Ngành trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự tại VKSND huyện Hòa Vang.

Dự buổi công bố Quyết định thanh tra gồm các thành viên Đoàn thanh tra và các đồng chí Lãnh đạo Viện, các đồng chí là KSV và KTV làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, VKSND huyện Hòa Vang.

Đoàn thanh tra đã tiến hành triển khai đầy đủ các trình tự, thủ tục, nội dung kế hoạch thanh tra theo Quy chế chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 09/3/2021, thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đại diện lãnh đạo VKSND huyện Hòa Vang đã báo cáo kết quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự của đơn vị trong thời kỳ thanh tra; cung cấp các sổ thụ lý, hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác thanh tra.

Hình ảnh buổi làm việc:

Lê Thị Minh Phương, Thanh tra - Khiếu tố