menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố: Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự Quận Hải Châu
Đăng ngày 17-03-2021 04:00

Nhằm bảo đảm các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được đưa ra thi hành kịp thời, đúng thời gian quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Đồng thời, đưa công tác thi hành án dân sự đi vào nề nếp ổn định. Ngày 16/3/2021, Đoàn trực tiếp kiểm sát gồm có đồng chí Nguyễn Bá Ngọc – Trưởng phòng, cùng toàn thể các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) đã tiến hành kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Bá Ngọc – Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định số 294/QĐ-VKS-P8 và Kế hoạch số 295/KH-VKS-P8 ngày 01/3/2020 về việc “Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự”. 

Đồng chí Nguyễn Bá Ngọc công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

Sau khi nghe đồng chí Ngọc thông qua Quyết định, Kế hoạch kiểm sát đồng chí Huỳnh Quang Thành – Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Hải Châu đã báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát.

Đồng chí Huỳnh Quang Thành báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự

Trên cơ sở báo cáo, Đoàn tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các Quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, thời gian ban hành Quyết định, việc thu phí Thi hành án, chứng từ thu, chi,... Sau khi kết thúc cuộc kiểm sát theo kế hoạch, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ kết luận sơ bộ, sau đó tổng hợp xây dựng văn bản kết luận và tổ chức công bố kết luận chính thức.

                                                                                Ngọc Vi - Phòng 8