menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Liên ngành thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp số 01 về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm
Đăng ngày 28-10-2021 03:01

Được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, sáng ngày 27/10/2021, tại trụ sở VKSND thành phố Đà Nẵng, Liên ngành thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp số 01 về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Lãnh đạo thành phố còn có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Nội chính, Văn phòng Thành ủy; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố.

Về phía Liên ngành, có đồng chí Lê Tiến – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND thành phố, Chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo 12 cơ quan liên ngành: Công an, Tòa án, Thanh tra, Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Cục thuế, Cục Thi hành án dân sự, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm và Bảo hiểm xã hội thành phố; Các đồng chí Phó Viện trưởng; Lãnh đạo Văn phòng và Phòng nghiệp vụ VKSND thành phố; Lãnh đạo các Phòng PC01, PC02, PC03, PC04, PA09 Công an thành phố và các đồng chí Viện trưởng VKSND quận, huyện, cùng các Phóng viên báo, đài truyền hình Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin về Hội nghị.

 Đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng VKSND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Liên ngành đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng VKSND thành phố đánh giá công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; là hoạt động mở đầu của quá trình giải quyết vụ án hình sự nhằm phát hiện hành vi phạm tội. Hội nghị lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, những khó khăn, vư­ớng mắc trong công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian qua. Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các cơ quan liên ngành đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Thay mặt Liên ngành, đồng chí Nguyễn Văn Bung – Phó Viện trưởng VKSND thành phố đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác triển khai thực hiện Quy chế 01. Báo cáo đã nêu lên những kết quả đạt được trong công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; đánh giá những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề ra phương hướng và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

 Đồng chí Nguyễn Văn Bung – Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Quy chế 01

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa hết sức quan trọng trên thực tế của công tác này. Đây là khâu quan trọng của quá trình tố tụng, việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm có ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền và sự lãnh đạo của Đảng.

 Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Qua báo cáo sơ kết được trình bày tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thống nhất cao; biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và mang đến kết quả mà liên ngành thành phố đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh thành phố tập trung đối phó với dịch bệnh Covid -19 như: Các ngành đã cụ thể hóa Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT, Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT, rà soát hoàn thiện và đưa vào Quy chế số 01/2019/LN-QCPH khá rõ; Công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm cơ bản đi vào nền nếp, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, đạt tỷ lệ cao (trên 70%), công tác phối hợp liên ngành được tăng cường, hầu hết các tố giác, tin báo tội phạm được tiếp nhận, theo dõi, phân loại và xử lý kịp thời, không bỏ lọt tội phạm; các Quyết định của Cơ quan điều tra được Viện kiểm sát kiểm sát chặt chẽ và phê chuẩn kịp thời; những vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được trao đổi, bàn bạc, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thống nhất xử lý…góp phần giữ vững an ninh trật tư, an toàn xã hội, vào thành công chung của thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Đồng chí cũng thống nhất với những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của khó khăn, hạn chế đó; đồng chí đánh giá cao sự thẳng thắn nhìn nhận rõ vấn đề mà Liên ngành đã đánh giá và nêu trong báo cáo, đề nghị Liên ngành có giải pháp khắc phục những khó khăn trong thời gian sắp tới.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá tình hình tội phạm có thể diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt đại dịch Covid - 19 ngày càng diễn biến phức tạp trên thế giới; tại thành phố Đà Nẵng công tác khôi phục kinh tế kéo theo những vấn đề, trong đó vấn đề an ninh trật trự cũng rất phức tạp. Trước tình hình đó, đồng chí có những chỉ đạo như sau:

          1. Đề nghị các cấp, các Ngành quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Đảng, Thành ủy, cụ thể là Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc” và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy vướng mắc, hạn chế và đề xuất giải pháp để tháo gỡ, thực hiện.

          2. Lãnh đạo Liên ngành tiếp tục phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp số 01 một cách nghiêm túc, thường xuyên. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong từng ngành, làm sao để Quy chế thực sự là “Cây gậy” khắc phục khó khăn. Cần tổ chức nghiên cứu xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ nhằm đúc kết rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn.

3. Các cấp, các Ngành và Liên ngành cần đẩy nhanh giải quyết các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án do Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; đặc biệt thực hiện nghiêm Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ và Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Giao Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, tổng hợp, thường xuyên báo cáo cho Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Lãnh đạo Liên ngành cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong chính các cơ quan thi hành pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì thường xuyên chế độ thông tin, báo cáo, chế độ giao ban định kỳ, họp liên ngành…

5. Thủ trưởng các cơ quan liên ngành tranh thủ ý kiến liên ngành cấp trên trong từng vụ việc.

Đồng chí Trần Hoài Nam – Phó Viện trưởng tổng hợp giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong giải quyết tố giác, tin báo tội phạm

Hội nghị được nghe các ý kiến, tham luận của các đại biểu đại diện Tòa án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố; Phòng 1, Phòng 2 VKSND thành phố và phần tổng hợp giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của đồng chí Trần Hoài Nam – Phó Viện trưởng VKSND thành phố.

Thay mặt Liên ngành, đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng VKSND thành phố cảm ơn chân thành và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, những định hướng của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tại Hội nghị và mong muốn sự chỉ đạo, quan tâm hơn nữa của Thành ủy và chính quyền thành phố đối với Liên ngành trong thời gian tới.

Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị.

 

Trần Hoài Nam – Phó Viện trưởng