menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi "Kỹ năng viết bản cáo trạng và bản luận tội” năm 2021
Đăng ngày 29-10-2021 08:56

Chiều ngày 29/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi “Kỹ năng viết bản cáo trạng và bản luận tội” ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2021.  Đến dự khai mạc cuộc thi tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí: Nguyễn Văn Bung, Phó Viện trưởng VKSND thành phố, Trưởng Ban giám khảo Cuộc thi; Trần Hoài Nam, Phó Viện trưởng VKSND thành phố; Ngô Thọ Nam, Phó Viện trưởng VKSND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Các đồng chí lãnh đạo các VKSND quận, huyện, đơn vị cấp Phòng, các thành viên Ban tổ chức, Tổ giúp việc và đặc biệt là 74 thí sinh từ 10 đơn vị đến tham dự Cuộc thi.

 

Thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền địa phương, VKSND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Cuộc thi thông qua hình thức trực tuyến tại 04 địa điểm gồm: VKSND thành phố, VKSND quận Hải Châu và Thanh Khê với sự tham gia của 71 thí sinh.

Đồng chí Ngô Thọ Nam - Phó Viện trưởng VKSND thành phố- Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức với mục đích học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên hai cấp Kiểm sát thành phố trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, hôm nay VKSND thành phố tổ chức cuộc thi “Kỹ năng viết bản cáo trạng và bản luận tội” năm 2021.

Đồng thời, việc tổ chức Cuộc thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch đào tự đào tạo, đào tạo tại chỗ năm 2021 của VKSND thành phố nhằm xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đây là dịp để các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác kiểm sát giải quyết án hình sự học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, đồng thời là dịp đánh giá thực chất đội ngũ công chức làm công tác trong lĩnh vực hình sự, từ đó hai cấp Kiểm sát có các giải pháp trong bố trí cán bộ và đào tạo, tự đào tạo đội ngũ công chức trong lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Công Hải - Trưởng phòng 1 - Thành viên Ban T quán triệt Thể lệ thi và Nội quy phòng thi

Thông qua cuộc thi sẽ chọn ra những Cáo trạng, Bản luận tội chất lượng, có sức thuyết phục để nhân rộng trong hai cấp Kiểm sát, cũng từ đó chọn ra những cá nhân xuất sắc để có định hướng đào tạo, bồi dưỡng thành những Kiểm sát viên giỏi về pháp luật trong Ngành góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh tại cuộc thi:

 

 

Tác giả: Ly, Ảnh: Thanh Vân (VPTH)