menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm sát việc kê biên, xử lý tài sản
Đăng ngày 13-11-2021 14:32

Vào sáng ngày 05/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm sát việc kê biên, xử lý tài sản thi hành án dân sự theo Quyết định thi hành án số 243/QĐ-THA ngày 06/04/2011 của Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

Kiểm sát viên Nguyễn Văn Giáp- Phó phòng 8 được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phân công kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động kê biên, xử lý tài sản nêu trên.

Tại buổi cưỡng chế, Chấp hành viên Cục THADS thành phố Đà Nẵng giới thiệu thành phần tham gia làm việc, công bố Quyết định thi hành án theo quy định. Đại diện chính quyền địa phương, đại diện người được thi hành án, cán bộ địa chính đã tiến hành đo đạc, lập biên bản có chữ ký của các bên về hiện trạng nhà và đất.

Qua quá trình kiểm sát việc kê biên tài sản của Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận thấy các trình tự, thủ tục được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án được thi hành nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự./.

Diệu Ánh – P8