menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia kiểm sát việc xác định hiện trạng tài sản thực tế
Đăng ngày 15-11-2021 07:54

 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (Phòng 8) đã phân công đồng chí Nguyễn Văn Giáp - Kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng 8 tham gia kiểm sát việc xác định hiện trạng tài sản thực tế (tài sản do Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã kê biên)

Đ/c Giáp tại buổi làm việc.

Tài sản xác định gồm:

+ Thửa đất đứng tên ông N.V.S và bà H.C.U tại tổ 93 phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

+ Nhà và đất đứng tên ông Đ.T.H và bà N.T.T.T tại tổ 07 phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

+ 01 căn hộ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 6366xx tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

+ 01 căn hộ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 6369xx tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

+ 01 căn hộ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 6367xx tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Hình ảnh căn nhà đã kê biên

Buổi làm việc diễn đã ra theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Diệu Ánh P8