menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội họp đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2021
Đăng ngày 29-11-2021 08:24

Thực hiện hướng dẫn tại Quy chế về đánh giá xếp loại, chất lượng công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo quyết định 323/QĐ/VKSTC ngày 04/10/2021 của VKSND tối cao, ngày 26/11/2021, Phòng 2, Viện KSND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại công chức trong đơn vị. Đến dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Trần Hoài Nam - Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Nẵng, đồng chí Hoàng Vũ Thành - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ.​

Năm nay, việc đánh giá, xếp loại công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân được thực hiện theo bộ tiêu chí mới. Theo đó bộ tiêu chí quy định cụ thể đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gồm các tiêu chí về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Riêng đối với tiêu chí kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được chia thành hai trường hợp đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra trong bộ tiêu chí này còn có quy định cụ thể về các trường hợp được cộng điểm và bị điểm trừ. Trên cơ sở đó, đơn vị đã tổ chức cuộc họp đánh giá công chức đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, đồng thời áp dụng các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh tại cuộc họp

Các góp ý, nhận xét đều thể hiện sự thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, khuyến khích phát huy những ưu điểm đồng thời có biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại của mỗi cá nhân trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở mỗi khâu công tác… Thông qua việc nghiêm túc nhận xét bản thân và sự đánh giá mang tính xây dựng của tập thể, mỗi cá nhân sẽ tự rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm quý giá để hoàn thiện bản thân về mọi mặt.

Kết thúc phần tự kiểm điểm của các đồng chí lãnh đạo đơn vị, đồng chí Trần Hoài Nam đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, góp ý, theo đó, ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của Phòng trong năm công tác 2021. Đồng chí cũng tin tưởng rằng đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết và thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu nghiệp vụ công tác trong năm 2022 sắp đến.

Cũng trong cuộc họp này, đơn vị đã đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, tiếp tục phát huy ưu điểm, những thành tích đã đạt được, đồng thời có biện pháp khắc phục những tồn tại để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, góp phần đẩy mạnh chất lượng kiểm sát tại đơn vị nói riêng, Viện KSND thành phố Đà Nẵng và toàn ngành nói chung.

                                                            Nguyễn Trang – Phòng 2