menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 29-11-2021 08:28

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 6 tháng cuối năm 2021 tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng. Sau thời gian tiến hành kiểm sát, ngày 26/11/2021, đã tiến hành công bố Kết luận.

Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bá Ngọc - Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng 8 đã công bố Kết luận, trong đó ghi nhận những ưu điểm của Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng như: Đã làm tốt việc tiếp nhận, phân loại và quản lý giam giữ đối can phạm nhân; các chế độ ăn, ở, gặp mặt, gửi quà, gửi nhận quà, gửi nhận quà, vệ sinh phòng khám chữa bệnh cho can phạm nhân được đảm bảo; việc cấp phát thuốc, khám chữa bệnh được Trại tạm giam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời điểm dịch bệnh Covid -19  đang diễn biến phức tạp, Trại tạm giam đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch nên không để xảy ra việc lây lan dịch bệnh trong cơ sở giam giữ.

Đồng chí Nguyễn Bá Ngọc công bố dự thảo Kết luận

Bên cạnh đó, trong Kết luận trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những vi phạm còn tồn tại của Trại tạm giam và các cơ quan tiến hành tố tụng và yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục.

Thay mặt đơn vị, Giám thị Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung Đoàn kiểm sát đã chỉ ra; chỉ đạo đơn vị kịp thời khắc phục vi phạm để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Diệu Ánh -  Phòng 8