menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng: Tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm trong kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình
Đăng ngày 29-11-2021 09:59

Ngày 06/8/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao ban hành Chỉ thị số 07/CT-VKSTC về: “Tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự”, thay thế Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của VKSND Tối cao.

Theo đó, Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, nhận thức đúng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình và hướng dẫn của VKSND Tối cao; thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác kháng nghị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành; bảo đảm số lượng và chất lượng công tác kháng nghị các vụ án hành chính, vụ việc dân sự đáp ứng yêu cầu của Quốc hội và chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành.

Trên cơ sở đó, thời gian qua, VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND Tối cao. Năm 2021, thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hai cấp kiểm sát đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm của Tòa án các cấp, ban hành 11 kháng nghị, trong đó có 08 kháng nghị ngang cấp và 03 kháng nghị trên cấp. Hầu hết các kháng nghị đều đạt chất lượng,được Toà án cấp phúc thẩm chấp nhận. Tiêu biểu như: Phòng 9 - VKSND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 06 kháng nghị, trong đó có 03 kháng nghị ngang cấp, được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận 02 kháng nghị, còn 01 kháng nghị chưa xét xử nhưng cũng được Viện cấp cao tại Đà Nẵng đánh giá là kháng nghị đạt chất lượng; VKSND quận Liên Chiểu ban hành 03 kháng nghị, đã được cấp phúc thẩm chấp nhận 02 kháng nghị, còn 01 kháng nghị chưa xét xử.

Ngoài ra, trong năm Phòng 9 – VKSND thành phố Đà Nẵng cũng đã báo cáo đề nghị VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm đối với bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân  cùng cấp và Viện cấp cao 2 đã ban hành kháng nghị và được Tòa án chấp nhận.

Kiểm sát viên Phòng 9 trong một phiên tòa dân sự phúc thẩm

Các kháng nghị của Viện kiểm sát đối với Tòa án tập trung ở những dạng vi phạm chủ yếu như: xác định, thụ lý và giải quyết yêu cầu độc lập không đúng; xác định quan hệ pháp luật không đúng, xác định bị đơn không đúng, không đưa đầy đủ người tham gia tố tụng, không thụ lý yêu cầu độc lập, vi phạm thủ tục hỏi tại phiên tòa… Những vi phạm này là nghiêm trọng, không thể khắc phục, do đó Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành kháng nghị phúc thẩm đề nghị sửa, huỷ án sơ thẩm nhằm đảm bảo việc thực hiện pháp luật được nghiêm chỉnh, thống nhất.

Công tác kháng nghị các vụ, việc dân sự của VKSND thành phố Đà Nẵng đã góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Kim Hiền – Phòng 9