menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng ký kết Chương trình phối hợp
Đăng ngày 12-12-2021 13:32

Sáng ngày 10/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 10111-QĐ/TU ngày 16/5/2018 và triển khai ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Mai Thị Thu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 10111-QĐ/TU ban hành Quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tổng hợp các ý kiến góp ý về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10111-QĐ/TU và trình bày tóm tắt dự thảo nội dung các Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo tinh thần Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Mai Thị Thu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 10111-QĐ/TU

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Sở, Ban, Ngành đã có những bài phát biểu tham luận, những ý kiến xoay quanh kết quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời, đề ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong giai đoạn sắp đến.

Các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy

Đại diện các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Lê Tiến, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố khẳng định Quy chế 238 được Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ký Quyết định ban hành ngày 30/9/2020 đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới, gắn kết chặt chẽ công tác truyền thông với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giúp các cơ quan phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công. So với Quy chế 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành ngày 27/4/2009, Quy chế 238 đã mở rộng hơn về đối tượng phối hợp là “Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp”, bao gồm các cơ quan dân cử, các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan tư pháp. Đồng thời, cũng mở rộng phạm vi phối hợp. Theo đó, hai ngành Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân có nhiệm vụ phối hợp thường xuyên cùng Ban Tuyên giáo trong “thực thi pháp luật” cũng như phối hợp khi phát sinh “các vấn đề nổi cộm, nhân dân dân quan tâm”. Để chuẩn bị cho buổi ký kết, thời gian qua, VKSND thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy góp ý, xây dựng dự thảo Chương trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện Quy chế 238 và Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy trên địa bàn thành phố. Việc ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238 theo tinh thần Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy sẽ là cơ sở cho công tác phối hợp giữa Ban Tuyên Giáo, Viện kiểm sát và Tòa án giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, với 06 nhóm nhiệm vụ được phân công, VKSND thành phố sẽ tập trung vào việc chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng các nội dung công tác tư tưởng trước, trong, sau khi triển khai các văn bản pháp luật mới và khi thực hiện các bước xử lý một số vụ án trọng điểm, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm” hoặc khi giải quyết những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, đồng thời triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm về nhiệm vụ công tác tư tưởng trong các bước xử lý. Kịp thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, giải quyết các vụ việc có thể xảy ra điểm nóng, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy

Đồng chí xác định, trong thời gian tới, để việc thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238 của Ban Tuyên giáo, Viện kiểm sát, Tòa án thành phố đạt hiệu quả, chất lượng, các cơ quan tham gia ký kết Chương trình phối hợp cần phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định 238-QĐ/TW, Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và nội dung Chương trình phối hợp đến đội ngũ công chức của đơn vị mình, tạo sự đồng bộ về nhận thức, phục vụ nhiệm vụ được giao. Các cơ quan ký kết Chương trình cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan liên quan khác như Công an thành phố, Cục thi hành án dân sự thành phố, bởi nội dung phối hợp tuyên truyền liên quan đến công tác thực thi pháp luật, lĩnh vực tư pháp, việc giải quyết các vụ án lớn liên quan đến hoạt động từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đến thi hành án. Đồng chí cũng đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện Quy chế 238 thường xuyên có sự thông tin kịp thời, cung cấp sớm, đầy đủ, trung thực các thông tin “nóng”, “nhạy cảm” trong công tác quản lý nhà nước đến các cơ quan tư pháp để sẵn sàng các phương án phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền cũng như tham mưu giải quyết khi phát sinh các vụ, việc thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của các cơ quan vào kết quả chung của công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tăng cường phối hợp, phát huy mọi nguồn lực của các Sở, Ban, Ngành liên quan, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí cũng như việc thực hiện Chương trình phối hợp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ thật sự thiết thực, đem lại hiệu quả, chất lượng./.

Thanh Thủy - VPTH