menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Hội nghị chuyên đề: Bàn các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022
Đăng ngày 14-01-2022 04:07

“Thực hiện phong trào thi đua yêu nước do Viện trưởng VKSND tối cao phát động với chủ đề: Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, các đơn vị cần bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác”. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tiến, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị các chuyên đề năm 2022 diễn ra vào chiều ngày 13/01/2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị các chuyên đề năm 2022 được truyền hình trực tuyến đến 7 điểm cầu VKSND quận, huyện với sự tham dự đầy đủ của công chức, Kiểm sát viên hai cấp kiểm sát thành phố, nhằm thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác năm 2021, từ đó, thảo luận, đề ra các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng việc thực hiện nhiệm vụ trong năm đến.

09 đơn vị cấp Phòng thuộc VKSND thành phố và 07 VKSND quận, huyện đều chủ động xây dựng tham luận, trong đó, chia sẻ các cách làm hay, những đổi mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để công chức, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp thành phố học hỏi, rút kinh nghiệm.

Các đơn vị trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, có 06 tham luận được trình bày trực tiếp, chủ yếu đề ra các giải pháp trong đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo công tác nghiệp vụ được giao, phục vụ hiệu quả tình hình chính trị của địa phương (VKSND quận Hải Châu; VKSND huyện Hòa Vang); những giải pháp đã và sẽ được áp dụng giúp cho các khâu công tác đột phá như nâng cao chất lượng kháng nghị hình sự, chất lượng giải quyết các vụ án hành chính - kinh doanh thương mại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật (Phòng 7, Phòng 10 và Văn phòng tổng hợp). Cùng với đó, Phòng 1 đã tổng hợp các vụ án hình sự trả hồ sơ điều tra bổ sung, đánh giá nguyên nhân, có hay không trách nhiệm của Viện kiểm sát để đề ra các biện pháp hạn chế hơn nữa tình trạng này.

Các đơn vị trình bày tham luận tại Hội nghị

Với vai trò là Lãnh đạo phụ trách, các Phó viện trưởng VKSND thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu các văn bàn pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác, trong đó, lưu ý các văn bản pháp luật mới có hiệu lực, Luật phòng chống ma túy sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn; tích cực hơn nữa trong kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kiểm sát thi hành án nhằm đảm bảo khả năng thi hành các bản án đã có hiệu lực; trong công tác kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm, cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, nên trao đổi quan điểm giải quyết bằng văn bản nhằm tránh xung đột về pháp lý, đề ra yêu cầu xác minh chất lượng, đảm bảo chứng cứ, tài liệu làm căn cứ khởi tố hoặc không khởi tố vụ án; lưu ý thủ tục đấu giá trong thi hành án dân sự.

Đồng chí Lê Tiến, Viện trưởng VKSND thành phố phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tiến, Viện trưởng VKSND thành phố yêu cầu hai cấp Kiểm sát thành phố tiếp tục thực hiện phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác. Bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ và công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh, vị thế của Ngành qua chất lượng công việc; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo tập trung. Đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giải quyết án hình sự, phải gắn công tố với điều tra, “trọng chứng hơn trọng cung”, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; chủ động cập nhật các văn bản mới; tăng cường phối hợp giải quyết các vụ án liên quan đến tham nhũng, chức vụ, kinh tế, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án này. Đây là lĩnh vực rất khó, đòi hỏi mỗi công chức, Kiểm sát viên phải trang bị cho mình kiến thức chuyên môn, phải bản lĩnh không chỉ trong nghiệp vụ và còn bản lĩnh về đạo đức, phẩm chất. Cùng với đó, phải chủ động, tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong phát hiện, xử lý các vụ, việc có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp. Tiếp tục xác định kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự - hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đặt lợi ích của Nhà nước và nhân dân lên trên hết, Viện trưởng các đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, phụ trách công tác này. Tiếp tục gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, bồi dưỡng, nâng chất đội ngũ Kiểm sát viên thông qua hình thức xây dựng nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác đào tạo và đẩy mạnh tự đào tạo dưới hình thức tổ chức các cuộc thi về nghiệp vụ, cùng với đó, phải bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, xây dựng lực lượng Kiểm sát viên thật sự “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đầu tư, đảm bảo các nguồn lực phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, triển khai thực hiện tốt Đề án ghi âm, ghi hình có âm thanh đã được thành phố phê duyệt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo ra sự năng động, sáng tạo, linh hoạt. Quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát đến đông đảo quần chúng nhân dân, được nhân dân tin tưởng, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Tòa án nhân dân thành phố quán triệt thực hiện tốt Chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025 trên tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng chí Viện trưởng yêu cầu các Trưởng đơn vị chú trọng nâng cao ý thức của công chức, chủ động phát hiện, báo cáo các trường hợp liên quan đến dịch bệnh, xây dựng phương án, kịch bản để đối phó với mọi tình huống phát sinh./.

Bài: Thanh Thủy; Ảnh: Thanh Vân