menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
VKSND thành phố Đà Nẵng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị, xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt lễ 30/04
Đăng ngày 28-04-2022 09:31

Ngày 27/04/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm sát trực tiếp việc lập hồ sơ đề nghị, xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt lễ 30/04 và tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt 01 năm 2022 tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Đà Nẵng.

Đ/c Nguyễn Bá Ngọc –  Trưởng đoàn công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm sát về những nội dung sau:

- Trình tự, thủ tục xét, lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo quy định tại Điều 38 Luật thi hành án hình sự.

- Trình tự, thủ tục xét, lập hồ sơ đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Điều 368 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 58 Luật thi hành án hình sự, Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đ/c Hồ Thanh Hưng – Phó thủ trưởng thường trực báo cáo tình hình

Diệu Ánh – P8