menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
Đăng ngày 26-05-2022 09:07

Sáng ngày 26/5/2022, Ban Chỉ đạo 35, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Đến dự Hội nghị có Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thế Cường, Nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng; đồng chí Mai Thị Thu, Phó Ban Tuyên Giáo Thành uỷ, Chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thế Cường, đã truyền đạt chuyên đề

Tại Hội nghị, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thế Cường, đã truyền đạt chuyên đề về công tác tổ chức, xây dựng, phối hợp lực lượng bảo vệ công tác nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Nội dung của chuyên đề tập trung làm rõ một số vấn đề về không gian mạng, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ công tác nền tảng tư tưởng của Đảng trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Mai Thị Thu, Phó Ban Tuyên Giáo Thành uỷ đã cảm ơn Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Thế Cường đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Chuyên đề cho Hội nghị, đồng thời yêu cầu các các cơ quan, đơn vị tiếp thu và triển khai nội dung được tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng./.

Văn Hưng (VPTH)