menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với Ban cán sự Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 14-06-2022 03:04

Ngày 02/6/2022, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng kiểm tra trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng. Về phía Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Võ Công Chánh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng cùng các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng dự buổi làm việc. Về phía Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Văn Quang – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, lãnh đạo chủ chốt Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng tham dự.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã được Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng báo cáo bằng hình ảnh kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đó là: Thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Ngành và Thành phố về công tác cải cách tư pháp; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị. Đã đề ra nhiều giải pháp gắn công tố với hoạt động điều tra và tăng cường hoạt động công tố trong hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của Viện kiểm sát tại các phiên tòa; kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ được giao. Công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện thường xuyên, tạo động lực cho đội ngũ công chức trong Ngành phấn đấu, góp phần vào việc xây dựng đội ngũ công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Đối với công tác chuyên môn, Viện kiểm sát hai cấp đã tập trung làm tốt trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa ngày được nâng cao. Trong giai đoạn truy tố, đơn vị đã giải quyết 964 vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội danh và đúng thời hạn luật định. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp cũng được tăng cường, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật của các cơ quan tư pháp. Hai cấp Kiểm sát phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 77 vụ án trọng điểm, 07 vụ án theo thủ tục rút gọn; phối hợp với Tòa án tổ chức 162 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, 19 phiên tòa số hóa hồ sơ, trình chiếu tài liệu, chứng cứ và 08 phiên tòa xét xử lưu động phục vụ tình hình chính trị tại địa phương.

Hai cấp Kiểm sát đã tạo điều kiện để các cơ quan hữu quan trên địa bàn thành phố tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp. Theo đó, đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành 62 cuộc kiểm sát trực tiếp trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự và các UBND phường trên địa bàn thành phố; yêu cầu Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, cơ quan thi hành án dân sự tự kiểm tra 27 cuộc và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát; tiến hành 13 cuộc phúc tra việc thực hiện các kiến, kháng nghị đã ban hành. Đơn vị cũng thực hiện nghiêm các chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đối với công tác của VKS hai cấp.

Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ; tăng cường công tác quản lý mạng nội bộ, mạng Internet, bảo mật trên hệ thống mạng nội bộ và trang thông tin điện tử của cơ quan; việc phổ biến, gửi các văn bản điện tử và đưa hệ thống tổng đài điện thoại vào hoạt động đã góp phần cải cách hành chính, giảm thiểu văn bản giấy tờ, tiết kiệm kinh phí. Phối hợp với Cơ quan điều tra đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết án hình sự như lấy lời khai trực tuyến, vừa đảm bảo các quy định của tố tụng hình sự, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với TAND thành phố tổ chức 19 phiên tòa trình chiếu tài liệu, chứng cứ; kết nối 02 phiên tòa hình sự trực tuyến. Năm 2021, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị đứng thứ 7 trong toàn Ngành, tăng 16 bậc so với năm 2020, là lần đầu tiên đơn vị đạt loại xuất sắc trong lĩnh vực này.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được tăng cường góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương theo đúng quy định của Ngành, không có công chức nào bị kỷ luật hoặc có đơn tố cáo. Năm 2021, Ban cán sự đảng được Thành ủy Đà Nẵng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, VKSND thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng biểu dương và đánh giá cao kết quả cải cách tư pháp mà Ban cán sự đảng VKSND thành phố đã đạt được đồng thời đề nghị Ban cán sự đảng VKSND thành phố trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 08/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị; Thực hiện đầy đủ, có chất lượng ở tất cả các khâu công tác của Ngành và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quang- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng báo cáo ảnh kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp tại hội nghị

 

                                    Hoàng Vũ Thành- Phòng 15