menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức sơ tuyển thí sinh thi tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022
Đăng ngày 15-06-2022 16:57

 Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2022, Hội đồng sơ tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng do đồng chí Ngô Thọ Nam – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành tổ chức xét hồ sơ và phỏng vấn các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng đăng ký sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022.

Với tinh thần và trách nhiệm cao, qua xem xét hồ sơ, phỏng vấn và kiểm tra cân nặng, chiều cao, ngoại hình, giọng nói …, Hội đồng sơ tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chọn 10 thí sinh đảm bảo những điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Hướng dẫn số 1360/VKSTC-V15 ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, gửi hồ sơ ra Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để đăng ký tuyển sinh Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Công tác sơ tuyển được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, chính xác và đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Một số hình ảnh tại buổi sơ tuyển:


Hoàng Vũ Thành – Phòng 15