menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng
Đăng ngày 04-07-2022 10:46

Kiểm sát xử lý vật chứng trong công tác thi hành án dân sự là hoạt động thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhằm bảo đảm cho công tác xử lý vật chứng của Cơ quan Thi hành án dân sự và của Chấp hành viên được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ngày 29/06/2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng tiêu hủy vật chứng theo Quyết định của 07 Bản án hình sự có hiệu lực.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng

Tại Kho vật chứng của Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng, Kiểm sát viên cùng Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã kiểm tra toàn bộ vật chứng, đúng số lượng, chủng loại được thể hiện trong từng Bản án và Quyết định chuyển giao vật chứng, Quyết định thi hành án, sau đó thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm tiêu hủy, làm biến dạng, làm mất chức năng sử dụng đối với các vật chứng liên quan.

Vật chứng bị tiêu hủy

Qua công tác kiểm sát cho thấy, việc tiêu hủy các vật chứng trong các vụ án hình sự tại Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

Kiểm sát xử lý vật chứng trong công tác thi hành án dân sự là hoạt động thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhằm bảo đảm cho công tác xử lý vật chứng của Cơ quan Thi hành án dân sự và của Chấp hành viên được thực hiện đúng quy định pháp luật./.

Diệu Ánh – P8