menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng họp về công tác cán bộ
Đăng ngày 07-07-2022 07:22

Sáng ngày 06/7/2022, tại Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đà Nẵng, Ban cán sự đảng VKSND thành phố tổ chức họp về việc bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND cấp huyện và thi tuyển Kiểm sát viên năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND thành phố - Chủ trì cuộc họp; các đồng chí Nguyễn Văn Bung, Ngô Thọ Nam, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Ủy viên Ban cán sự đảng, Trưởng phòng 15 VKSND thành phố.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên Ban cán sự đảng, Trưởng phòng 15 VKSND thành phố báo cáo về việc bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu đối với đồng chí Lê Đường, bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn đối với đồng chí Nguyễn Hồng Giang, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/8/2022 và báo cáo phê duyệt bổ sung chỉ tiêu kiểm sát viên sơ cấp năm 2022, giới thiệu công chức dự thi kiểm sát viên sơ cấp năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Ban cán sự đảng đã thảo luận, bỏ phiếu kín và thống nhất đề nghị VKSND tối cao bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND quận Liên Chiểu đối với đồng chí Lê Đường, bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn đối với đồng chí Nguyễn Hồng Giang, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/8/2022. Đối với thi tuyển kiểm sát viên sơ cấp, Ban cán sự đảng thống nhất đề nghị VKSND tối cao phê duyệt bổ sung 05 chỉ tiêu kiểm sát viên sơ cấp năm 2022 và giới thiệu 06 công chức dự thi kiểm sát viên sơ cấp năm 2022.

Về thi tuyển kiểm sát viên trung cấp, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND thành phố giao Phòng 15 ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị đăng ký công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kiểm sát viên trung cấp và báo cáo Ban cán sự đảng. Ngoài ra, giao Phòng 15 rà soát và tham mưu Ban cán sự đảng về các trường hợp chuyên viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm kiểm tra viên theo quy định. 

Một số hình ảnh tại buổi họp: 

Hà Thị Xuân Hương – Phòng 15