menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đặc xá năm 2022
Đăng ngày 22-07-2022 01:04

Ngày 19 tháng 07 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đặc xá năm 2022 tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng.

Đoàn kiểm sát nghiên cứu hồ sơ

Ngày 04 tháng 07 năm 2022, Hội đồng tư vấn đặc xá có Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01 tháng 07 năm 2022 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/2021).

Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ.

Trên cơ sở công văn số 2385/VKSTC-V8 ngày 11/07/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01 tháng 07 năm 2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2022 đối với những phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng về các nội dung:

- Các biện pháp phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01 tháng 07 năm 2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 (Quyết định số 766) và Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01 tháng 07 năm 2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022.

- Việc niêm yết, phổ biến cho người đang chấp hành án phạt tù; việc thành lập Hội đồng xét, đề nghị đặc xá để triển khai quyết định về đặc xá.

- Kết quả rà soát, lập danh sách và hồ sơ người đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14/06/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá. 

- Những thuận lợi, khó khăn trong công tác lập hồ sơ đề nghị đặc xá.

Qua cuộc kiểm sát, Phòng 8 báo cáo lãnh đạo Viện cho ý kiến và hoàn thành kết luận./.

Diệu Ánh – Phòng 8