menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Họp triển khai Chương trình công tác năm 2023
Đăng ngày 12-01-2023 09:30

Sáng ngày 11/1/2023, Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng họp triển khai Chương trình công tác năm 2023 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, người lao động của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố dự và chỉ đạo.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng đã báo cáo Chương trình công tác Văn phòng tổng hợp năm 2023. Theo đó, trên cơ sơ bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 2/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 20/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố về công tác năm 2023, Văn phòng tổng hợp quán triệt thực hiện phương châm “Đoàn  kết,  trách  nhiệm  - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả” và “Chuyên nghiệp”; tiếp tục duy trì phương châm “Giỏi một việc, biết nhiều việc” đề ra nhiệm vụ cho các Bộ phận và Tổ công tác gắn với các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2023 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng đã báo cáo Chương trình công tác Văn phòng tổng hợp năm 2023

Các đồng chí Phó Văn phòng, kế toán trưởng, công chức và người lao động đã thảo luận Chương trình công tác năm 2023, nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề ra một số giải pháp thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả hoạt động của Văn phòng tổng hợp trong năm 2022, qua đó, đã thể hiện được tính chủ động, linh hoạt trong tham mưu lãnh đạo Viện tổ chức các nhiệm vụ công tác nghiệp vụ và công tác khác; thống kê tội phạm và công nghệ thông tin tiếp tục giữ vững vị thứ 7 trong bảng xếp hạng của ngành Kiểm sát nhân dân; hành chính quản trị có nhiều đổi mới, ngày càng chuyên nghiệp hơn. Để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của một cơ quan tham mưu chính, đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh: “Công tác văn phòng là công tác chung của Viện kiểm sát nhân dân thành phố, của tập thể lãnh đạo Viện, của Viện trưởng, do đó, Văn phòng tổng hợp cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với năng lực, sở trường của từng người để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác”.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố phát biểu chỉ đạo

Tin: Thanh Thủy; Ảnh: Thanh Vân (VPTH)