menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng công bố quyết đinh, kế hoạch trực tiếp kiểm sát 06 tháng đầu năm 2022 tại trại tạm giam Đăng ngày 26-05-2022 09:21
  • Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Đăng ngày 26-05-2022 09:07
  • Giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 24-05-2022 07:43
  • Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định điều động cán bộ Đăng ngày 12-05-2022 09:32
  • Từ bài học và tấm gương của những người Thầy Đăng ngày 06-05-2022 04:11
  • Viện trưởng VKSND tối cao thăm và làm việc tại VKSND thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 29-04-2022 07:22
  • VKSND thành phố Đà Nẵng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị, xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt lễ 30/04 Đăng ngày 28-04-2022 09:31
  • Xét xử vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép Đăng ngày 05-04-2022 00:58
  • Nghi ngờ là ăn trộm, nhóm người đánh nạn nhân đến chết Đăng ngày 04-04-2022 08:50
  • Xét xử vụ án tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép Đăng ngày 31-03-2022 12:37