menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
  • HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 ( KHÓA XI) Đăng ngày 09-04-2013 14:38
  • Thông báo về tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) Đăng ngày 05-04-2013 19:22
  • Chi đoàn VKSND TP Đà Nẵng tổ chức Buổi gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo viện và đoàn viên, thanh niên ngành KSND thành phố Đăng ngày 26-03-2013 14:48
  • Chi đoàn VKSND TP Đà Nẵng tổ chức tham quan Bảo tàng Đà Nẵng Đăng ngày 26-03-2013 14:23
  • HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC KIỂM SÁT QUÝ I NĂM 2013 Đăng ngày 25-03-2013 11:17
  • CHI BỘ 4 - KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI Đăng ngày 17-03-2013 13:54
  • Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 Đăng ngày 08-03-2013 11:54
  • ỦY BAN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI VKSND TP ĐÀ NẴNG Đăng ngày 05-03-2013 16:27
  • Góp ý dự thảo Hiến pháp - VỀ LỜI NÓI ĐẦU VÀ VẤN ĐỀ PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP, KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Đăng ngày 01-03-2013 09:48
  • CHI HỘI LUẬT GIA VKSNDTP ĐÀ NẴNG - GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Đăng ngày 28-02-2013 02:24