menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà tổ chức quán triệt Danh mục bí mật Nhà nước thuộc
Đăng ngày 24-06-2022 22:34

Chiều ngày 21/5/2022, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Thông, Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà, đơn vị tổ chức cuộc họp để một lần nữa quán triệt lại Danh mục bí mật Nhà nước thuộc VKSND đến toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên và Người lao động công tác tại VKSND quận Sơn Trà.

Thực hiện Quyết định số 1180/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc VKSND (Quyết định số 1180/QĐ-TTg), Lãnh đạo VKSND quận Sơn Trà đã tiến hành phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Quyết định này đến công chức, người lao động trong đơn vị. Tuy nhiên sau buổi Tọa đàm rút kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ số trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành của VKSND quận Sơn Trà, đơn vị đã nhận được nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau về vấn đề tài liệu mật. Để quán triệt, thực hiện thống nhất trong toàn đơn vị, đồng chí Nguyễn Đức Thông, Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà đã tổ chức cuộc họp nhằm quán triệt lại các Danh mục bí mật Nhà nước.

.

 Hình ảnh: toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đơn vị đã quán triệt đến Công chức, người lao động trong đơn vị nội dung Quyết định số 1180/QĐ-TTg và tinh thần Công văn số 41 của Bộ Công an về danh mục tài liệu mật của ngành Công an nhân dân. Qua đó để vông chức, người lao động trong đơn vị xác định lại đâu là tài liệu mật theo Quyết định số 1180 và và tinh thần Công văn số 41 để thực hiện theo đúng quy định tránh lộ, lọt thông tin mật.

Hình ảnh: đồng chí Nguyễn Đức Thông, Viện trưởng VKSND quận Sơn Trà chủ trì cuộc họp

Qua đó thực tiễn công tác và tình hình tại đơn vị, trong những tài liệu thuộc danh mục Tối mật và Mật theo Quyết định số 1180/QĐ-TTg, cần lưu ý một số tài liệu thuộc danh mục mật phổ biến như:

Thông tin, tài liệu được quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1180/QĐ-TTg:Thông tin, tài liệu về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; công tác kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, gồm: 

- Phương án, kế hoạch, báo cáo, văn bản về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử chưa công khai; 

- Lệnh, quyết định, văn bản của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, gia hạn tạm giữ, bắt, tạm giam, khám xét, quyết định việc truy tố chưa thực hiện; 

- Yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân về việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; quyết định của Viện kiểm sát nhân dân về việc phê chuẩn, không phê chuẩn, gia hạn, hủy bỏ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; 

-  Kế hoạch, báo cáo, văn bản kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự chưa công khai”

Thông tin, tài liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân và Thông tin, tài liệu về kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp được quy định tại khoản 4, 5 Điều 2 Quyết định số 1180/QĐ-TTg.

Đồng chí Nguyễn Đức Thông yêu cầu công chức, người lao động trong đơn vị nắm rõ các danh mục bí mật nhà nước để thực hiện theo đúng quy định, tránh lộ, lọt tài liệu mật đồng thời tránh lạm dụng để đưa các tài liệu không thuộc danh mục bí mật nhà nước vào soạn thảo, bảo quản, lưu trữ….như tài liệu mật gây khó khăn trong công tác và tăng số lượng tài liệu mật.

Đức Thông, Thị Lâm – VKSND quận Sơn Trà