menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Cẩm Lệ: Tiêu hủy vật chứng là súng, đạn và ma túy
Đăng ngày 11-08-2022 14:56

Ngày 09/8/2022, tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ, Hội đồng tiêu hủy vật chứng được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-CCTHADS ngày 03/8/2022, đã tiến hành tiêu hủy súng, đạn, ma túy và các công cụ phạm tội khác là vật chứng trong các quyết định thi hành án của các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng theo quy định.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng

Vật chứng đem tiêu hủy là các công cụ phương tiện phạm tội như súng, đạn, bài tây, ma túy còn lại sau giám định.. Tại địa điểm tiêu hủy, Kiểm sát viên cùng Hội đồng đã xem xét, đối chiếu với từng bản án, quyết định kiểm tra tình trạng niêm phong các mẫu vật giám định. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ vật chứng đúng số lượng, chủng loại được thể hiện trong từng bản án và quyết định chuyển giao vật chứng, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ việc mở niêm phong và đưa ra tiêu hủy với các biện pháp đốt cháy hoàn toàn những vật dễ cháy, đập vỡ, bẻ cong, cắt… làm biến dạng những vật không đốt cháy được, hòa tan trong nước sôi đối với các chất ma túy để các vật chứng không còn chức năng sử dụng.

Súng, đạn và ma túy trước khi tiêu hủy

Quá trình kiểm sát nhận thấy việc tiêu hủy các tang, tài vật trong các vụ án hình sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.. Kiểm sát xử lý vật chứng trong công tác thi hành án dân sự là hoạt động thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhằm bảo đảm cho công tác xử lý vật chứng của Cơ quan Thi hành án dân sự và của Chấp hành viên được thực hiện đúng quy định pháp luật./.

                                                                                                                   Trần Lê Phượng- VKSND quận Cẩm Lệ