menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động
Đăng ngày 25-11-2022 14:32

Ngày 24/11/2022, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ đã tổ chức họp đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức và người lao động năm 2022. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ.

Họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân tại Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ

Năm 2022, khối lượng công việc tăng so với năm trước, nhưng bằng nỗ lực, đoàn kết và sự linh động, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo, đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đó là kết quả của sự đoàn kết, phối hợp tốt, đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại công chức và người lao động trong năm qua tại đơn vị. Trên cơ sở việc tự đánh giá, xếp loại chất lượng của công chức, người lao động được trình bày tại cuộc họp, toàn thể đơn vị đã góp ý căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về ưu điểm, khuyết điểm trên tinh thần thực chất, khách quan, dân chủ. Các tiêu chí để đưa ra đánh giá gồm chính trị tư tưởng, việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; về đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị; về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. Đối với cấp lãnh đạo, đơn vị còn xem xét đánh giá về năng lực lãnh đạo, quản lý; khả năng tập hợp, đoàn kết công chức và người lao động, nêu lên các mặt được và chưa được trong công tác chỉ đạo điều hành.

Cuộc họp diễn ra dân chủ, đúng trình tự, thủ tục quy định. Kết quả 100% công chức người lao động hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trong đó có 05 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

                     

                                                                                                Huỳnh Thanh Hòa- VKSND quận Cẩm Lệ